Mededeling omtrent het Coronavirus

18 maart 2020

Tot op heden is onze organisatie nog vol in bedrijf, maar ook bij Smit volgen wij de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet.

In kader van de gezondheid hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Intern is het hygiëneprotocol van de RIVM van toepassing:
 1. Geen handen geven maar een ‘elleboog’               
 2. Zeer regelmatig handen wassen                           
 3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog         
 4. Papieren zakdoekjes gebruiken en deze weg gooien.
 5. Houdt afstand tot andere medewerkers

 

 • We hebben onze medewerkers gevraagd zeer alert te zijn op personen in hun omgeving die terugkomen uit een risicogebied of die ziekteverschijnselen vertonen.
 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of vermoeden dat zij in aanraking zijn geweest met mogelijk besmette personen worden per direct naar huis gestuurd en in quarantaine geplaatst.
 • Pauzes worden gehouden met een beperkt aantal medewerkers in onze kantine. 
 • De toegang voor derden tot ons pand is beperkt tot de eerste meters achter de betreffende deur.
 • Externe afspraken zijn afgezegd of worden digitaal gehouden.
 • Onze chauffeur betreedt het pand van klanten niet tijdens het afleveren van goederen.

 

Op deze wijze proberen wij onze leveringen en dienstverlening zo lang mogelijk op het gebruikelijke niveau te houden. In overleg met onze leveranciers hebben wij de aanvoer van de benodigde grondstoffen zo veel mogelijk verzekerd.

Wij hopen op deze manier een maximale bijdrage te leveren aan de bestrijding van het Coronavirus en de gevolgen voor de Nederlandse maatschappij, onze medewerkers en onze klanten en leveranciers zo veel mogelijk te beperken.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe en veel succes in deze zware periode.


‹ Naar het overzicht


Contact
Neem direct contact met ons op via de e-mail of via het contactformulier!