Meten is weten

Home / Wat doen we / Meten is weten
Meten is weten bij Smit

Als voorloper in vakbekwaamheid en precisie werken we voor onze opdrachtgevers regelmatig met strikte eisen en kleine toleranties. Bijvoorbeeld omdat het gaat over voedselveiligheid in de levensmiddelenindustrie. Over hygiëne en gezondheid in de medische industrie. Over veiligheid van fijnmechanische componenten in motoren voor olie- en gastoepassingen. Of over hijs- en hefmiddelen. Vaak luistert het nauw. En dan is meten van het grootste belang natuurlijk.

Meetproces Smit

Het meetproces hebben we volledig ingericht conform de eisen in ons kwaliteitshandboek. Zo ligt bijvoorbeeld vast dat wij steekproeftabellen hanteren. Dat betekent dat we voor een bepaalde ordergrootte een x aantal steekproeven doen. Controle vindt dus plaats conform de vastgestelde steekproeftabel. En bij ons in de praktijk zelfs vaker omdat we dat belangrijk vinden in het geval van nauwe toleranties. Dit wordt door de medewerkers vastgelegd in productiedocumenten die inzichtelijk zijn voor opdrachtgevers.

We maken daarnaast gebruik van gekalibreerde meetmiddelen. Minimaal één keer per jaar worden deze gecontroleerd en indien nodig aangepast. Ook dit is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en bijbehorende procedures. Kwaliteit staat voor Smit altijd buiten kijf.

Dat betekent dus dat de rand van het materiaal tussen twee cirkeltjes met een onderling diameterverschil van twee honderdste moet liggen. Normaal kunnen materialen ietwat golven maar in dit geval moet de rand van het materiaal zich  dus binnen een smalle cirkel bevinden. Met de hand zijn deze metingen praktisch eigenlijk niet goed te doen.  De meettaster van de 3D-meetmachine tikt met sensoren als het ware op verschillende punten het onderdeel aan om zeer nauwkeurig te bepalen of bijvoorbeeld de hellingshoek voldoet of niet.

Geconditioneerde meetruimte

Bij Smit produceren we in een geconditioneerde werkplaats waardoor het materiaal niet blootllot wordt gesteld aan grote temperatuurschommelingen. Indien nodig kunnen we in onze geconditioneerde meetruimte de metingen met onze 3D-meetmachine uitvoeren. Een stabiele temperatuur op de werkplaats is voor metalen materiaalsoorten heel belangrijk aangezien deze uitzetten en krimpen onder invloed van hoge/lage temperatuur. Als we voor opdrachtgevers soms op één honderdste nauwkeurig werken dan wil je geen grote temperatuurverschillen ervaren omdat dit gevolgen kan hebben voor de maatvoering.

Op deze manieren garanderen wij bij Smit kwaliteit. Door te conditioneren. En door te meten, want meten is weten. En de resultaten presenteren wij overzichtelijk aan onze opdrachtgevers zodat zij ervan uit kunnen gaan dat het goed zit. En zorgeloos bij hun klanten kunnen schitteren.

3D-meetmachine

De 3D meetmachine die we bij Smit gebruiken kan volledig geautomatiseerd heel nauwkeurig meten. Zo doen we bijvoorbeeld rondheidsmetingen voor conische vormen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er voor een bepaald fijnmetalen onderdeel een maximale tolerantie op de rondheid van twee honderdste mag zijn.

ISO 9001 gecertificeerd

Smit is ISO 9001 gecertifieerd en hiervoor vinden jaarlijks assessments (externe audits) plaats zodat vastgesteld wordt dat het managementsysteem van Smit blijvend voldoet aan de vereisten en de normen. Deze certificering helpt ons om bedrijfsprocessen te beheersen en continu te verbeteren, waardoor efficiënter werken mogelijk is. De actuele ISO 9001 norm is de ISO 9001:2015. Dit is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met een ISO 9001 certificaat tonen we aan dat we voldoen aan klanteisen en verwachtingen en dat continue verbeteren in

.

ons bedrijf geborgd is. Het kwaliteitshandboek, de registratie, procesrisico’s en continue verbetering zijn belangrijke speerpunten. De certificering bewijst dat we voldoen aan specifieke eisen op het gebied van ondersteunende processen, uitvoering, meten, monitoren en analyse en verbeteren.

 

 

Wil je meer weten over het meetproces bij Smit?

Vul het contactformulier in of bel ons.

Mail ons Direct contact