Hightech machinepark van Smit

Home / Hoe doen we het / Hightech machinepark

Jij kunt met jouw eindproduct keer op keer schitteren bij klanten, mede dankzij ons hightech machinepark en de vakbekwaamheid en precisie die wij in jouw fijnmetalen producten en onderdelen stoppen. Het machinepark van Smit bestaat uit ongeveer 23 machines. Tien draaibanken en dertien freesbewerkingscentra. Qua leeftijd van de machines zit hier een grote spreiding in. Zo is de oudste machine zo’n 25 jaar oud en de jongste machine recent in gebruik genomen. Vooral de jongere generatie machines is vergaand geautomatiseerd. Je kunt je voorstellen dat deze cnc-bewerkingsmachines en -bewerkingscentra veel meer mogelijkheden bieden dan de oorspronkelijk cnc-machines waar we voorheen vooral mee werkten.

Draaibewerkingen

Neem nou onze draaibanken. Voorheen werkten we met één spil met gereedschap. Diverse gereedschappen waren nodig om een product af te steken. Hoe dan ook, je hield een product over dat aan de achterkant een klein breekpunt had, een stukje oneffenheid, dat je vervolgens nog moest bewerken. Vandaag de dag bewerken we twee kanten van een producten direct na elkaar. Draaien en andere bewerkingen in één keer. Volledig geautomatiseerd en zonder extra handelingen dus. We hebben bij Smit zelfs draaibanken die acht assen ter beschikking hebben.

We nodigen je van harte uit om eens van dicht bij te kijken hoe we produceren met ons machinepark.! Neem contact op

Freesbewerkingen

Hetzelfde geldt voor onze freesmachines. Voorheen moest een medewerker voor iedere freesbewerking het materiaal in de machine plaatsen. Vervolgens op de knop drukken voor de betreffende bewerking. Dan er weer uit halen en dezelfde handeling herhalen voor iedere volgende bewerking. Je kent het vast nog wel. Dat gaat er vandaag de dag gelukkig heel wat efficiënter aan toe. Met behulp van cnc-programmeren zetten we steeds vaker een robot aan het werk die vervolgens volledig geautomatiseerd steeds meer bewerkingen zelfstandig achter elkaar uitvoert.

Uiteraard kunnen we bij Smit nog steeds primaire freesbewerkingen verzorgen, maar dus ook allerlei complexere bewerkingen. Met behulp van robots kunnen we fijnmetalen producten en onderdelen in de diverse freesmachines en freesbewerkingscentra op allerlei manieren vasthouden of van positie laten veranderen. Ook het fijnmetalen onderdeel zelf kunnen we in allerlei hoeken laten draaien in de machine. We hebben meerdere assen waardoor producten en onderdelen aan veel meer kanten te bewerken zijn.

We nodigen je van harte uit om eens van dicht bij te kijken hoe we produceren met ons machinepark.
Neem contact op

‘On demand’ productie en ‘just-in-time’ leveringen

Wat betekent dit voor onze klanten? Dat we het product of onderdeel in één keer kunnen afmaken. Of in het meest ingewikkelde geval met slechts een tweede bewerking. De machine draait indien nodig altijd door, er zijn minder manuren nodig, spilrendementen worden hoger. Met dezelfde fysieke capaciteit in huis, worden we steeds flexibeler als het bijvoorbeeld gaat over grote en kleine series. Over vaker omstellen van machines. Met als gevolg meer on demand en JIT-productie op afroepbasis, dus korter op de gewenste levertijd. Alles met als resultaat gunstigere prijzen voor onze klanten. En bijvoorbeeld sneller in kunnen spelen op uitdagende klantvragen.

Deze ontwikkelingen zetten volop door in de komende jaren, zeker bij Smit. Profiteer daarom nu ook van de almaar toenemende toegevoegde waarde en informeer naar de mogelijkheden in jouw situatie.

Kwaliteitssysteem Smit

Kwaliteit leveren is voor de collega’s bij Smit een vanzelfsprekendheid en randvoorwaarde. Niet omdat dit zomaar even voor elkaar te krijgen is, wel omdat we dit altijd voor elkaar willen krijgen voor onze klanten. Het is de standaard bij ons en zo beleven wij het. Wij willen jou laten schitteren bij jouw klanten en dan kan het namelijk niet anders. Dan moet je ervan uit kunnen gaan dat het bij Smit goed zit als het over kwaliteit gaat.

De drie V’s van Smit

Bij ons kun je altijd rekenen op de 3 V’s van Smit B.V.; Vertrouwd, Vooruitstrevend en Vakbekwaam.
Het ‘kwaliteitssysteem’ dat wij als Smit hanteren is dan ook glashelder. Bij Smit leveren we gewoon een goed fijnmetalen product waarbij je kunt rekenen op leverbetrouwbaarheid tegen een marktconforme prijs. Datgene wat je vraagt, krijg je dus ook. Of een verbeterde versie van wat je vraagt. Uiteraard in dat geval in overleg in de voorgaande fase van productspecificatie en ontwerp.

En daar kun je ons dus ook altijd op afrekenen.

Prototyping en kwaliteit

Slim werken doe je succesvol samen. Ontwikkelwinst is namelijk altijd te behalen als je samen optrekt. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdswinst, materiaalwinst, innovatie en financiële winst. Wij werken daarom volgens het ‘slim-samen-principe’ met onze klanten. Omdat we vroeg in het proces samen optrekken komen we samen tot het optimale eindproduct. Dat geldt zeker in het geval van de ideeënfase, de ontwerpfase en de prototypingfase van het gewenste fijnmetalen product of onderdeel. Ook in deze fasen staat het kwaliteitssysteem van Smit buiten kijf.

‘Nul-serie’ concept

Componenten ontwikkelen, maatvoeringen checken, andere toleranties, assembleren, bij alles dat leidt tot het gewenste product, is kwaliteit een randvoorwaarde. Samen beoordelen we of het product of onderdeel ook echt productievriendelijk en slim ontworpen is. En denken we vanaf het begin mee of voldaan wordt aan de gestelde eisen aan de door ons geproduceerde producten. En of bijvoorbeeld bepaalde certificeringen van de klant bij productaanpassingen overeind blijven. Hiervoor richten we, indien nodig, specifieke tests in. Zo spelen we ook een rol in het kwaliteitssysteem van onze klanten. Dat doet Smit graag om haar klanten te laten schitteren.

ISO-certificering Smit

Uiteraard zijn we als bedrijf ook officieel ISO gecertificeerd. Dit wat betekent dat we voor 100 procent aan alle eisen van de norm voldoen. Al sinds 2000 is dit zo. Zo zijn we bijvoorbeeld preferred supplier bij een gerenommeerd Nederlands vervoersbedrijf. Jaarlijks vindt er zowel een interne –  als– als een externe audit (door een certificerende instantie) als tussentijdse check. Eens in de drie jaar vindt dan de echte hercertificatie plaats.

Meer weten over de kwaliteit van Smit?

Neem contact met ons op en laat ons je overtuigen

Mail ons Direct contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om niets te missen.